Produktudvikling

 

ejvind-kristensen

Ejvind Kristensen
Manager

Produktudvikling
Udviklingen af en trykstøbepart omfatter:

Idekonstruktion

  • Idekonstruktionen udarbejdes normalt af producenten som en målsat konstruktion i 2D eller 3D. Idekonstruktionen indeholder også de ikke-trykstøbte emner.

Kosmetisk design

  • Det kosmetiske design udarbejdes oftest af ekstern designer.

Partdesign til trykstøbning

  • Trykstøbedesignet udarbejdes af EVK Invention.

Detaildokumentation

  • Detaildokumentationen udarbejdes af EVK Invention i samarbejde med producenten.

Det udviklede produkts funktion og design afprøves som prototype.
Kunden godkender prototypen inden igangsætning af produktionsværktøj.