Emnedesign

emnedesign

   

Optimering til proces
Metalvalg
Mulig størrelse
Muligt emnedesign
Mulige tolerancer
Godstykkelser
Køleribber
Slip
Hjørne- og kantradier
Fastlæggelse af deling.

3D-overflade