Værktøjsdesign

vaerktoejsdesign

Kold-/varm kammer
Vandret/lodret maskine
Antal af kaviteter
Værktøjsdesign
Stålvalg/hærdning
Indløbsdesign
Antal kernetræk
Fastlæggelse af deling
Udstøderplacering
Støbeteknologi

billede3b
Billede3a billede3c