Seminar

ejvind-kristensen

Ejvind Kristensen
Manager

 1. Design til trykstøbning

  Omhandler designregler for konstruktion af trykstøbegods. Der medfølger et kompendium til understøtning af teorien. Seminaret er udarbejdet af EVK Invention og varer 2 x 3 timer.

 2. Trykstøbeteknologi

  Omhandler regler for udformning af indløbsforhold i trykstøbning.
  Omhandler ligeledes visse regler for design af trykstøbeværktøj.
  Der medfølger et kompendium til understøtning af teorien. Seminaret er udarbejdet af EVK Invention og varer 2 x 4 timer.

Seminar 1
For produktdesignere

Design til trykstøbning

 • Procesvalg

 • Trykstøbeprocessen

Emnedesign

 1. Skaldesign

 2. Godstykkelse

 3. Kant- og hjørne-R

 4. Slip

 5. Ribber

 6. Udstøder

 7. Deleliner

 8. Afgratning

 9. Tolerancer

Opgaveløsning

Seminar 2
For støbeteknikere

Trykstøbeteknologi

Trykstøbningsprocessen

Skudparametre

 1. Indløbskanal

 2. Indløbs afstand

 3. Indløbstykkelse

 4. Indløbsareal

 5. Indstrømningshastighed

 6. Fyldetid

 7. Dødhoveder

 8. Udluftning

Værktøjsdesign

 1. Indløbs-udformning

 2. Kanaludformning

 3. Køling/opvarmning

 4. Formstørrelse

Støbeparametre

 1. Støbecylinder

 2. Fyldefase/fyldningsgrad

 3. Støbetryk

 4. Metaltemperatur

 5. Værktøjstemperatur

 6. PQ²-forhold

 7. Designrapport

Opgaveløsning.